Änglar
Jag tänkte att efter bästa förmåga försöka förklara vilka änglar jag har kontakt med.

Många är dom och alla har olika uppdrag men lika egenskaper.
Först skulle jag vilja dela upp dom i olika kategorier.
Jag tänker göra det så enkelt som möjligt.

1. Blivande änglar.

2. Jordnära änglar.

3. Eviga änglar.

4. Helige Anden.

Blivande änglar är själar som levt klart sina jordeliv och valt att utvecklas vidare till änglar. M a o så går dom i " Änglaskolan".

Jordnära änglar är själar som är klara med " Änglaskolan" och har i uppdrag att samarbeta med människor och andevärlden, på olika sätt.

Eviga änglar är själar som enbart har varit änglar och aldrig levt ett fysiskt liv. Dessa har skapats av Gud/Alltet och har varit med sedan tidens begynnelse. Dessa samarbetar med de jordnära änglarna. Men även de kan göra egna val att nedtransformera sig till ett jordeliv, vid speciella tillfällen, vilket betyder att de föds till människor genom människor. Ett av de speciella tillfällena pågår just nu, över hela världen. Dessa änglar kan återgå till sitt ursprung igen, efter avslutat uppdrag, om dom själva väljer det.

Helige Anden är Eviga änglar som samverkar med varandra. När budskap lämnas av den Helige Anden, så är det alltså ett flertal  Eviga änglar som har gått samman till ett. M a o så blir budskapen starkare. Dessa budskap går då via de jordnära änglarna, som ett filter kan man säga, med tanke på dess energi, och vidare till kanalen. De jordnära änglarna agerar då som förmedlare. De senaste månaderna har jag fått tränat med Den Helige Anden, eller rättare sagt, fått "försmak" av den. Varför jag skriver "försmak", beror på att allt har ju sin början och man är ju på jorden för att lära sig olika saker. Detsamma gäller ju kanalisering. Jag har tränats med "försmak" av den Helige Anden, skillnaden är ju att det endast varit EN Evig ängel som pratat via de jordnära änglarna, som i sin tur vidarebefordrat budskapet till min guide, William och vidare till mig. Men när det startar på riktigt, så kommer det vara ett 20-tal Eviga änglar som turas om och går ihop till ett och vidarebefordrar informationen till de jordnära änglarna, som i sin tur berättar för mig. Detta kommer att sätta igång senast i Oktober, har dom berättat. Eventuellt tidigare beroende på vissa omständigheter. Jag ser fram emot den dagen men stor spänning!!
M a o, det som står skrivet på Helige Ande sidan, är just försmak, men sant!

En liten lista över några av de änglar jag har kontakt med.

 

 

ml>